Selecteer een pagina

europese verhalen

De ziel van Europese samenlevingen verkennen
Frank Ottenhoff

De geschiedenis, pijn en manieren van kijken van naties delen voor een beter begrip binnen Europa.

Begrijpen we Centraal-Europa echt? Weten we waar ze vandaan komen? Een gezonde relatie tussen West-Europa en Centraal-Europa vereist wederzijds begrip. Elkaar begrijpen begint met het delen van elkaars geschiedenis, pijn en aspiraties. Daarom verzamel ik verhalen die bijdragen aan een beter begrip tussen naties. Met empathie als methode.

empathie

Nog is Polen niet verloren

Een documentaire om het hedendaagse Polen beter te begrijpen via haar turbulente geschiedenis. Verkennen hoe collectieve traumatische gebeurtenissen de Poolse ziel hebben gevormd en op hun beurt de huidige dynamiek in de samenleving en de relatie met Europa beïnvloeden.
Terwijl er een oorlog woedt in Oekraïne, waarin Polen een cruciale rol speelt, naderen de Europese verkiezingen. Een evenwichtig Europa lijkt belangrijker dan ooit. Daarom is Polen goed begrijpen van groot belang.

‘Nog is Polen niet verloren’ is de eerste zin van het Poolse volkslied. Deze zin weerspiegelt de existentiële angst van de natie om haar staat te verliezen.

Wat zijn de belangrijkste historische gebeurtenissen die de hedendaagse mentaliteit blijven beïnvloeden? Wat is hun impact op de Poolse ziel, identiteit en gedrag in deze tijd, inclusief hun rol in de maatschappelijke dynamiek? Wat betekent het om een Pool te zijn?

Ik hoop mijn documentaire op 30 mei 2024 te presenteren in Amersfoort, mijn woonplaats.

A life in Hungary

‘A Life in Hungary’ is een documentaire over een Hongaarse vrouw die werd geboren in het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw. Wat vertelt haar verhaal over de Centraal-Europese geschiedenis? De grote maatschappelijke veranderingen in Hongarije van de afgelopen eeuw komen tot leven in haar persoonlijke verhalen.

A Life in Hungary’ is een verhaal over de veerkracht van Klári.

Voor het maken van mijn documentaire heb ik professor Gyarmati geïnterviewd. Volgens zijn theorie heeft Hongarije negen ingrijpende systeemveranderingen doorgemaakt in de korte 20e eeuw.

Mijn documentaire geeft inzicht in deze veranderingen en in de veerkracht van deze 90-jarige vrouw.
Hoe gaat een persoon om met dergelijke systeem-veranderingen?

Als je een aristocratische achtergrond hebt, hoe overleef je in een arbeidersstaat waar aristocraten aan de ‘verkeerde’ kant staan? Wat gebeurt er met je identiteit?

Klári slaagde erin zichzelf te blijven in moeilijke politieke omstandigheden. Als maker van deze documentaire was ik diep onder de indruk.

De première voor Klári’s familie vond plaats in 2014. De publiekspremière was op 1 november 2019 tijdens mijn evenement ‘De Hongaarse ziel en de val van de Muur‘.

MIJN EUROPESE ZIEL

Een documentaire die de geschiedenis van mijn Europese voorouders, het Habsburgse Rijk en het hedendaagse Europa verkent. Was het de combinatie van autocratie, inclusiviteit en bureaucratie die heeft bijgedragen aan het lang voortbestaan van dit rijk? De première staat gepland voor 2025.
Een sterke identiteit kan je sterker maken, zoals Oekraïne laat zien. Hoe zit dat bij Europa en de EU? Het Habsburgse Rijk en de EU delen veel overeenkomsten. Wat is de ziel van het Habsburgse Rijk?

Mijn voorouders leefden in het Habsburgse Rijk. De familie Lobkowicz woonde in de Praagse Burcht. De familie Turn und Taxis richtte het Europese postsysteem op vanuit Brussel. Kunnen zij mij iets vertellen over de Europese ziel? En misschien over mijn eigen ziel?

In deze documentaire onderzoek ik mijn vermoeden dat het Habsburgse Rijk zo lang heeft standgehouden door goed om te gaan met een mix van tegenstrijdige krachten.

Het rijk kende een paradoxale mix van autocratie en macht, menselijkheid en het insluiten van verschillende identiteiten, en een bureaucratie en een rechtsstaat (light).
De manier van werken omvatte voortdurende gesprekken over verschillende belangen.

A Life in Hungary (trailer)

Een film over veerkracht in een periode van ingrijpende systeemveranderingen. Het leven van de 90-jarige Hongaarse vrouw Klári en de geschiedenis van Hongarije in de korte 20e eeuw.